เอสอาร์ซีโมบาย

การรับประกัน,การเคลมสินค้า 1) สินค้าทุกชิ้นทางร้านรับประกันดังนี้     - แบตเตอรี่กล้องดิจิตอล,วีดีโอ รับประกัน 6 เดือน      - แบตเตอรี่ Notebook รับประกัน 6 เดือน     - แท่นชาร์จแบตเตอรี่ กล้องดิจิตอล , วีดีโอ รับประกัน 1 ปี     - Adapter Notebook รับประกัน 6 เดือน / ของแท้ 1 ปี 2) เงื่อนไขการรับประกันมีดังต่อไปนี้     - การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า     - การรับประกันสินค้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น - การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชินส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากจาก * มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป * สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น * มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ เป็นต้น * สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า * Void Warranty ไม่อยูในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ * สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น * ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ     - นำใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐานในการเคลมสินค้าด้วย     - เงื่อนไขทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** กรณีสินค้าอยู่ในเงื่อนไขกการรับประกันสินค้า *** >>> ลูกค้าที่อยู่กรุงเทพฯ และปริมลฑล :     - นำสินค้ามาให้ทางร้าน และทางร้านจะดำเนินการตรวจสอบ ถ้าอยู่ในเงื่อนไขประกันทางร้านจะส่งเคลมประกันให้ ประมาณ 3-5 วัน >>> ลูกค้าที่อยต่างจังหวัด :     - ส่งสินค้ามาให้เราทางพัสดุไปรษณีย์ เมื่อทางร้านได้รับสินค้าจะดำเนินการตรวจสอบ ถ้าอยู่ในเงื่อนไขประกันทางร้านจะส่งเคลมประกันให้ ประมาณ 3-5 วัน       และทางร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปให้